BioBox          by Raita Environment

Miljöteknik från

Finland

Raita BioBox BDT (gråvatten) renare är utvecklade i Finland. Vi har utvecklat och producerat gråvattensrenare sedan 1970-talet. Det finns tiotusentals Raita BioBox-renare i bruk i Finland, Sverige och i andra länder av Europa. Raita BioBox-processen använder naturlig biorening, organisk belastning och näringsämnen bryts ned av biologiskt mikrobiellt aktivitet (biofilm). Samma metod använder traditionell markfiltrering och markbädd  dvs. naturliga mikrober vilka ackumuleras för att rena den näringsrika vatten när de har rätta omständigheter. RAITA BioBox är BAT-klass (bästa tillgängliga teknik). Investeringskostnaderna och driftskostnaderna är låga jämfört med reningsgraden. Bekanta dig mera:
raitabiobox.com/fin BioBox harmaavesisuodin raitabiobox.com/sve/all BioBox BDT renare
raitabiobox.com    -        raita.com
raitabiobox.com/eng BioBox graywater cleaners
CE
CE