Clean-Tech from

Finland

BioBox          by Raita Environment
BioBox (5 personer)
raitabiobox.com    -        raita.com

Mer information på våra tekniska sidor:

Länkar:    BioBox SLIM ja M   |    BioBox XL     |    BioBox XL+   |
M/SLIM 50l/h - 400 l/ 24h
M/Sl+RW 75l/h - 500l/ 24h
XL 75/h - 600 l/ 24h
XL+ 125l/h - 750 l/ 24h

Välj rätt modell beroende på comfortnivån

Bärbar vatten (liten mängd vatten)
Tryckvatten, handfat (liten mängd vatten)
Tryckvatten, dusch
Tryckvatten, dusch, diskmaskin
Tryckvatten, dusch, diskmaskin, tvättmaskin

Tillbehör för att öka kapaciteten

När miljötoan används som toaletlösning - Fettavskiljare 100,250  (>200 användningdygn om året) - förbättrar fettavskiljning, kan servas själv
När wc+sluten tank  används som toaletlösning  - Slamavskiljare 450, 600, 1300 -  ökar behandlingskapacitet / h - förbättrar fettavskiljning, servas (töms) i samband med tömning av den slutna tanken
När miljötoan används som toaletlösning - Biomoduler - ökar behandlingskapacitet / h  - systemet kan placeras närmare vattentäkt
SK100/ 250
Bio- moduler
SK450/ 600

Tillbehör som hjälper till med installationen  

Installation under jorden 
Installation ovanpå marken
Förhöjning
Värme element
Infiltrataions brunn
Isolerings- paket