BioBox  - urvalsguide BioBox (5 personer)
BioBox gråvattenfilterenheter, lång livslängd (50-100 år), låga underhållskostnader, lätta att underhålla.
Tillbehör med vilka BioBox systemet anpassas för fastighetens omständigheter.
RAITA BioBox har utvecklats för att rena gråvatten. BioBox-systemet bygger på långsiktig produktutveckling och systemkunnande.  Raita Environment har tillverkat utrustning för rengöring av gråvatten sedan 1980-talet (över 40 år). För att BioBox-systemet ska vara väl anpassat till objektet vill vi att du läser även vårt annat BioBox-material (raita.com) och kontaktar oss eller våra partner - fjärrkartläggning är fri för dig. BioBox är kostnadseffektiv, lättskött och effektiv. Var uppmärksam när du väljer BioBox- systemet i följande: 1) utrustningsnivå | 2) utnyttjandegrad | 3) toalettsystemet som ska användas i fastigheten. BioBoxens förmåner (bekvämlighet, miljövänlighet, kostnad för användning) kommer att realiseras under dess lång livslängd (50-100 år).
Utrustningsnivå
Bärarvatten
Tryckvatten, diskbänk
BioBoxar
tillbehör
 M | KK600    
Slim | KK600    
Utrustningsnivå
Användning; < 20 m3 / år
Användning; < 10 m3 / år
SK100 |Slim | KK600    
SK100 | M | KK600    
XL | KK600    
 Användning; < 30 m3 / år
2xSK100 |Slim | KK600    
2xSK100 | M | KK600    
SK100 | XL | KK600    
 Användning; < 60 m3 / år
2xSK100 |XL | KK600    
SK250 | XL | KK600    
SK100 | XL+ | KK600    
 Användning;< 90 m3 / år
2xSK100 |XL+ | KK600    
SK250 | XL+ | KK600    
3xSK100 | XL+ | KK600    
Utrustningsnivå
 Användning; < 40 m3 / år
2xSK100 |Slim | KK600    
2xSK100 | M | KK600    
SK100 | XL | KK600    
 Användning; < 60m3 / år
SK250 |XL | KK600    
3xSK100 | XL | KK600    
SK100 | XL+ | KK600    
 Användning;  < 90 m3 / år
2xSK100 |XL+ | KK600    
SK250 | XL+ | KK600    
3xSK100 | XL+ | KK600    
Utrustningsnivå
 Användning;  < 60 m3 / år
2xSK100 |XL| KK600    
SK250 | XL | KK600    
SK100 | XL+ | KK600    
 Användning; < 100m3 / år
SK250 |XL+ | KK600    
3xSK100 | XL | KK600    
SK600 | XL | KK600    
 Användning;  > 100 m3 / år
SK600 |XL+ | KK600    
SK450 | XL+ | KK600    
SK1300 | XL+ | KK600    
Service, användning BioBox och fettbrunns service set SAV tork- och kompostvagn Kompostering

Verkkokauppa:

Asiakaskertomuksia:

Yhteystiedot, rekry:

Ohjeet:

Usein kysyttyä:

liten mängd vatten
tryckvatten - dusch
tryckvatten - dusch - diskmaskin
tryckvatten - dusch - diskmaskin - tvättmaskin
Välj produktpaket  
BioBox (5 personer) BioBox (5 personer) BioBox (5 personer)
Välj produktpaket  
Välj produktpaket  
Välj produktpaket  
       Förmånligast val, välj BioBox produktpaket
Förbättring av avlastningsplats Absorptionsbrunnar Biomoduler Absorptionspaket
Installationstillbehör Upphöjningsdelar, Slamavskijare, Brunnar Värmeisoleringspaket Värmepaket
 since 1978 BioBox filters for greywater