Lisätietoa Raita Environment
BioBox BDT renare         by Raita Environment

Effektiv - lätt att sköta -

inga driftkotstnader…

Läs om fördelarna med

BioBox:

1) Litet format - enkel installation.

BioBox har utvecklats för fritidsbostädernas gråvattenbehandling. Den lilla storleken gör det enkelt att installera.

2) Effektiv – som en stor jordinfilterings-

anläggning i en liten men effektiv enhet

Filterelementens stora yta (likvärdig med markinfiltrering om 12 kvm) och goda luftcirkulation gör BioBox mycket effektiv vid användning.

3) Lång livslängd (50-100 år) – behöver

inte grävas upp och förnyas efter 10 år –

utbytbara filterelement.

Biobox element är rengöringsbara. De kommer att bytas ut var 10-15 år.

4) Enkel hantering – inget byte av

filtermassa eller torv.

BioBox har filtreringselement av plast som

enkelt kan rengöras.

5) Modulkonstruktion som kan

kapacitetsanpassas efter behov – du

betalar inte för onödig kapacitet.

BioBox kapacitet kan enkelt ökas.

6) Kompatibel med miljötoaletter

Du kan själv underhålla din BioBox (även med större kapacitet). Kapaciteten kan enkelt ökas med biomoduler.

7) Kompatibel med sluten tank / WC

Underhåll av BioBox (även med större kapacitet) kan utföras samtidigt som tömning av tanken. Kapacitetsökning är möjlig med slamakiljningstankar placerade före din BioBox.

8) Om du vill återanvända behandlat

avloppsvatten kan

rengöringseffektiviteten förbättras

ytterligare.

Tilläggsfilter finns tillgängliga för BioBox för att öka reningseffektiviteten. Behandlat gråvatten kan återanvändas för bevattning, i toaletten etc.

9) Minimala driftskostnader.

Med BioBox krävs inget återkommande byte av

filtermassor eller tillsats av kemikalier. Du kan

spara upp till flera hundra euro årligen

10) Många installationsalternativ.

BioBox installeras vanligen i marken. Den kan också installeras under terrassen eller inomhus t.ex. i källaren.

En förbättrad naturlig

metod 

Näringsämnen och organisk belastning nedbryts genom mikrobiell aktivitet (biofilm). Samma metod används i traditionella markbäddar och infiltrationsfält dvs under rätta omständigheter ansamlas naturliga mikrober som renar näringsrikt vatten. Reningsprocessen i BioBox baseras på biologisk mikrobiell aktivitet i filtereementen. Elementen har tre olika täthet eller densitet (290, 350 eller 450 kvm per kubikmeter). Elementen bidrar till att i ett litet utrymme förstärka den naturliga biofiltreringsprocessen (biofilm). Mikroberna i elementen avlägsnar organiskt material och näringsämnen genom bologiska processer. Elementens stora yta (motsvarar markinfiltrering om 12 kvm) och god luftcirkulation sörjer för en mycket effektiv rening. BioBox anpassar sig snabbt och fungerar utmärkt även vid belastningsändringar. Reningsprestanda och tekniska egenskaper för BioBox uppfyller  EU-standarder – se “försäkran om överensstämmelse”. RAITA BioBox’ rengöringseffektivitet har testats, se länk ( BioBox testresultat) .) Renat vatten kan ledas till ett dike, en stenbädd eller marken. Vi har infiltrationspaket med filterplattor (100 cm x 120 cm + 4 cm) som gör det lätt att infiltrera vatten i marken. Alternativt kan våra biomoduler användas. Med biomoduler ökar behandlingskapaciteten.

Clean-Tech från

Finland

Raita BioBox bdt-renare är utvecklade i Finland av Raita Environment. Vi har utvecklat och levererat gråvattenrenare sedan 1970-talt. BioBox plastfiltreringssystem har utvecklats under 2000-talet. Det finns tiotusentals BiBox BDT-renare i bruk i Norden. Ta dig en titt på vår lättskötta och effektiva BDT-rening, de olika BioBox-modellerna. Förnuftigt, eller hur?
Mer information om Raita Miljöteknik Sunt förnuft - lätt att installera och underhålla !
TEKNISK INFO BIOBOX M  ( Länk) BIOBOX XL ( Länk) BIOBOX XL+ ( Länk )
Vårt stora utbud (se urvalstabellen) har lämplig lösning för ett litet sommarhus såväl som för större object.