BioBox BDT renare         by Raita Environment

BioBox XL - för att

öka kapaciteten

Kapaciteten kan ökas när t.ex biobox xl används för permanent boende, eller antalet av användarna överstiger 5

Mer kapacitet med

biomoduler.

Användning av biomoduler förbättrar kapacitet/ timme; - XL och två moduler har 120 l / h. - XL+ och två moduler har 200 l / h. Reningsprocessen fortsätter i biomoduler före vattnet infiltreras  i jorden eller leds till ett dike. Biomodulerna används även när den renade vatten från biobox led till nära av en vattenkälla eller om mark- förhållandena är dåliga (steniga, leriga) för infiltration.  

BioBox är kompatibel med

miljö toaletter

Om du har en miljö toalett, som inte behöver slamtömning, är BioBox XL + biomoduler kompatibla för ditt system. Gråvattensystemet kan också enkelt bibehållas.  

BioBox är kompatibel med wc

och sluten tank system

Om du använder en wc / sluten tank är det rimligt att använda slamavkiljare som förbehandling. Sluten tank för wc avlopp och slamavkjiljaren kan tömmas samtidigt.  

Mer kapacitet med en

slamavkiljare

Slamavkiljare av 450 l och 600 l ökar  kapacitet/ timme - för XL till 125 l / h - för XL + till 200 l/  h.
XL
M
TEKNISK INFO BIOBOX M  ( Länk) BIOBOX XL ( Länk) BIOBOX XL+ ( Länk )