BioBox BDT renare         by Raita Environment

BioBox XL

BioBox XL räcker för en sommarstuga med förutom att diskbänk, också dusch och maskin tvätt. Kapacitet 75l / h - 600 l / 24 h är tillräckligt för en sommarstuga, där det finns diskbänk, dusch och maskin tvätt. Mått: -  bredd 70cm - längd 80 cm - Höjd 70 cm. Höjdskillnad mellan In- och utgångsröret (D75mm) 31 cm. Möjlighet att expandera kapacitet.

4-stegs rengöringsprocess:

1) 40 liter fällningsbehandling -       förbehandling 2) Fettfavkiljning 2 m2 (4 m2 xl+) - förbehandling 3) mikrobiologisk rengöring - yta på 12 m2 (15 xl+) 4) efterfällning 10 l

Kapacitet för ett välutrustat fritidshus

Rengöringsenheten BioBox XL är tillräcklig för behoven hos ett fritidshus. Den timliga kapaciteten (75 l / h) är tillräcklig för ett välutrustat fritidshus. Fastigheten har ett vattenrör inuti och varmvattenberedaren används; vatten används i diskbänken, dusch, diskmaskin, användare upp till 5 personer. Den dagliga kapaciteten (600 l / 24h) är tillräckligt för behoven hos ett normalt hus. BioBox XLs fyrastegs rengöringsprocess är effektiv, lätt att hantera och rent vatten leds in i den naturliga miljön, till exempel en stenbädd eller en öppen dik. Rengöringsenheten BioBox XL+ är tillräcklig för behoven hos ett fritidshus. Den timliga kapaciteten (125 l / h) är tillräcklig för ett extra välutrustat fritidshus.

BioBox XL+

BioBox XL+ (med större filter) Kapacitet 125l / h - 750 l / 24 h skillnad med XL är att kan finnas mera än 5 pe - eller maskin tvätt x 2. Mått bredd 60cm - längd 80 cm - höjd 70 cm. Höjdskillnad mellan ingångs- och utgångsröret (D75mm) 31 cm. Möjlighet att expandera kapacitet.
XL
M
TEKNISK INFO BIOBOX M  ( Länk) BIOBOX XL ( Länk) BIOBOX XL+ ( Länk )