BioBox BDT renare         by Raita Environment

Raita Environment

är ett företag som specialiserat sig

på miljöteknik

Våra produkter och metoder bygger på lång erfarenhet inom miljöteknikområdet. Verksamheten etablerades i början av 1950-talet som leverantör av utrustning för vattenrening och utvidgades på 1960-talet för att inkludera avloppsreningsutrustning och på 1970-talet för att inkludera biologiska WC-system och på 1980-talet för att inkludera kompostering. Förutom försäljningen av enskilda produkter har verksamheten inkluderat leverans av övergripande processer för mer utmanande platser. Idag erbjuder vi kunderna moderna, utvecklade miljöteknologilösningar av WC-system, avloppsrening  och kompostering för glesbefolkade områden. Vår erfarenhet har visat att leverera lösningar bör innehålla mycket mera än bara leveranen av teknisk utrustning. Det är därför vi erbjuder våra kunder  bredare utbud av tjänster, inklusive planering, utvärdering och skolning inom vårt område av expertis. 
Vi har mer än 40 år av proruktutveckling med BDT
XL
M
TEKNISK INFO BIOBOX M  ( Länk) BIOBOX XL ( Länk) BIOBOX XL+ ( Länk )