Kapasiteetin

laajennus

Kapasiteettiä

kasvatetaan kun

vesikalusteiden määrä

on suuri tai kun

käyttäjämäärä ylittää 5

hlöä.

Kaikkiin malleihin on lisättävissä pieni saostus/ rasvakaivo, 100 l tai 250 l, jos jätevesijärjestel- män rasvanpoistoa halutaan tehostaa (esim. jos tehdään runsaasti ruokaa). Tämä pieni saostuskaivo on helposti huollettavissa myös itse (rasva kaivon pinnalta poiste- taan kompostiin).

Käsittelykapasiteetin

laajennus biomoduuleilla

Laajennus XL/ biomoduuli. Käyttämällä biomoduulia  purkupaikassa suurennetaan tuntikapasiteettia; -per M moduuli 15 l/ h -per L moduuli 25 l/h, esim. XL (75)  ja M moduuli (15) yhteensä 90l/h Biomoduuleissa biopuhdistus jatkuu ennen maaperään. Biomoduuleja käytetään myös jos purkupaikka on hyvin lähellä vesistöä tai jos maaperäolosuh- teet ovat kivipesäimeytyksella huonot (kallioinen, savinen).  

Saostuskaivo

soveltuu wc /

umpisäiliön

rinnalle

Jos käytössäsi on wc/ umpisäiliö, on laajennuksen yhtey- dessä järkevää käyttää saostuskaivoa esikäsit- telyssä.  Saat tyhjennettyä saostuskaivon umpisäiliötyhjennyksen yhteydessä.  

Biomoduulit

sopivat yhteen

ympäristö

wc:n kanssa

Jos käytössäsi on ympäristö wc, jonka hoitoon ei tarvita loka-autotyhjennyk- siä on laajennus biomoduuleilla luonnollinen valinta. Silloin myös harmaa- vesijärjestelmä on itse huollettavissa.  

Käsittelykapasiteetin

laajennus

saostuskaivolla

Laajennus XL/ saostuskaivo. Toinen tapa kasvattaa BioBox XL puhdistusyksikön kapasiteettiä on käyttää ennen BioBox XL:ää saostuskaivoa. Harmaiden vesien esikäsittelyssä tarvitaan min 24 h viipymä kaivossa.  Valikoimassamme on 450 l (erittäin matala) ja 600 l saostuskaivo, joita käyttämällä tuntikapasiteetti laajenee seuraavasti:
  -saostuskaivo 450 l ja 600 l lisää kapasiteettiä 50 l/ h SK450/600 ja XL = 125l/h SK450/600 ja XL+ = 175l/h - saostuskaivo 1300 l  lisää kapasitettiä 125 l / h SK1300 ja XL = 200 l /h SK1300 ja XL+ = 250 l/h
Katso tarkemmat tiedot: asennus- ja käyttöohjeet mittakuvat mitoituslaskelmat suunnitteluun vaatimustenmukaisuusvakuutus Teknisiltä sivuilta
Laajasta mallistostamme (kts valintataulukko) löytyy sopiva ratkaisu niin pienen kesämökin tarpeisiin kuin suurempiinkin kohteisiin.
Lisää EN IN Biokäymälöistä Lisää AQ Biokäymälästä Lisää umpisäiliöistä
YHDISTELMÄT
BioBox XL (+)
Luonto kiittää - ei ympäristövaikutusta      - järkevä harmaavesisuodatin -  
BioBox M