Raita BioBox BDT (gråvatten) renare är utvecklade i Finland. Raita har utvecklat och producerat gråvattenrenare sedan 1970-talet. Det finns tiotusentals Raita BioBox-renare i bruk. Raita BioBox-processen använder naturlig biorening, organisk belastning och näringsämnen bryts ned av biologiskt mikrobiellt aktivitet (biofilm). Samma metod använder traditionell markfiltrering och markbädd  dvs. naturliga mikrober vilka ackumuleras för att rena den näringsrika vatten när de har rätta omständigheter. RAITA BioBox är av BAT-klass (bästa tillgängliga teknik). Investeringskostnaderna och drifts- kostnaderna är låga och reningsgraden är hög. Vårt stora utbud   (se urvalstabellen)   har lämplig lösning för ett litet sommarhus såväl som för större object.
BioBox XL (+)
Naturen tackar - ingen miljöpåverkan           -  smart BDT filter -  
BioBox M    
BioBox          by Raita Environment