Raita BioBox BDT (gråvatten) renare är utvecklade i Finland. Raita har utvecklat och producerat gråvattenrenare sedan 1970-talet. Det finns tiotusentals Raita BioBox-renare i bruk. Raita BioBox-processen använder naturlig biorening, organisk belastning och näringsämnen bryts ned av biologiskt mikrobiellt aktivitet (biofilm). Samma metod använder traditionell markfiltrering och markbädd  dvs. naturliga mikrober vilka ackumuleras för att rena den näringsrika vatten när de har rätta omständigheter. RAITA BioBox är av BAT-klass (bästa tillgängliga teknik). Investeringskostnaderna och drifts-kostnaderna är låga och reningsgraden är hög. Vårt stora utbud   (se urvalsguide)   har lämplig lösning för ett litet sommarhus såväl som för större object.
Naturen tackar - ingen miljöpåverkan           -  smart BDT filter -  
BioBox XL (+)
BioBox M    
BioBox          by Raita Environment
BioBox SLIM    
Environment
BioBox XL (+)
BioBox M    
BioBox M    
BioBox SLIM    
BioBox enhet
BioBox tillbehör
Naturen tackar dig - ingen miljöpåverkan - vettig gråvattenfiltrering, lång livslängd(50-100 år) låga underhållskostnader, lätt att sköta och underhålla.
Tillbehör som passar BioBox-systemet till fastighetens och brukarens behov.