Lisätietoa Raita Environment
BioBox BDT renare         by Raita Environment

Effektiv - lätt att sköta -

inga driftkotstnader…

Läs om BioBox fördelar:

1) Liten storlek - enkel att installera.

BioBox har utvecklats för fritidsbostädernas gråvattenbehandling. Den lilla storleken gör det enkelt att installera.

2) Effektiv - effektivitet av en stor

jordinfiltrering i en liten men effektiv enhet.

Det stora området BioBox filterelement (ekvivalent med markfiltrering på 12 m2) och bra luftcirkulation gör den mycket effektiv vid användning.

3) Lång livslängd (50-100 år) - utan att behöva

gräva upp och nya efter 10 år - utbytbara

filterelement.

Biobox element är rengöringsbara. De kommer att bytas ut var 10-15 år.

4) Lätt att hantera - inte kontinuerlig

filtermass moss eller torvbyte.

BioBox har filtreringselement av plast vilka kan

rengöras. Rengöring är lätt att utföra.

5) Rimlig modul konstruktion - Du betalar

inte för onödig kapacitet.

BioBox kapacitet kan enkelt ökas.

6) Kompatibel med miljötoaletter

BioBox underhåll (även med större kapacitet) kan göras av sig själv. Kapacitetsökning är möjlig med biomoduler.

7) Kompatibel med sluten tank / wc

BioBox underhåll (även med större kapacitet) kan göras samtidigt som tömning av septiktanken. Kapacitetsökning är möjlig med utfällningstankar före BioBox.

8) Om du vill återanvända behandlat

avloppsvatten kan rengöringseffektiviteten

förbättras ytterligare.

Ytterligare filter finns tillgängliga för BioBox för att öka rengöringseffektiviteten. Behandlat grått vatten kan återanvändas, bevattnas, sköljas i wc etc.

9) Driftskostnader till ett minimum.

Med BioBox behöver man inte byta filtermassor

eller tillsätta kemikalier kontinuerligt. Du sparar

upp till hundratals euro om året.

10) Många installationsalternativ.

BioBox installeras vanligen i marken. Den kan också installeras under terrassen eller inuti, till exempel i källaren.

Förbättrad naturlig

metod 

Den organiska belastningen och näringsämnen nedbryts av biologisk mikrobiell aktivitet (biofilm). Samma metod används i traditionella markbädd- och infiltrationsfält, dvs naturliga mikrober ackumuleras att rena näringsrik vatten när de har de rätta omständigheterna. BioBox rengöring är baserad på biologisk mikrobiell aktivitet som sker i filter element. Elementen har tre olika densiteter (290, 350, 450 m2 / m3). Med hjälp av dessa är den naturligt förekommande biofiltreringsprocessen (biofilm) förstärkt i ett litet utrymme. Mikroberna i elementen tar bort organiskt material, näringsämnen biologiskt. Den stora ytan av elementen (motsvarar markfiltrering på 12 m2) och bra luftcirkulation gör det mycket effektivt att rena. BioBox fungerar bra med belastningsändringar, det förbättrade filtret svarar snabbt för flöde förändringarna. Rengöringsprestandet och de tekniska egenskaperna av BioBox är i enlighet med EU- standarder - se "försäkran om överensstämmelse". RAITA BioBox rengöringseffektivitet har testats, se länk ( BioBox test resultat) .) Renat vatten kan dräneras till en dike, stenbädd eller till marken. Vi har infiltrations paketer med filterplattor  (100 cm x 120 cm x 4 cm) vilket gör det lätt att infiltrera vatten i jorden. Alternativt kan våra biomoduler  användas. Med biomoduler öks även behandlingskapaciteten.

Clean-Tech från

Finland

Raita BioBox bdt renare är utvecklade i Finland av Raita Environment. Vi har utvecklat och levererat gråvattenrenare sedan 1970-talet. BioBox plastfiltreringssystem har utvecklats under 2000-talet. Det finns tiotusentals BioBox BDT renare i bruk i Norden. Bekanta dig med lättskött och effektiv BDT rening  -  BioBoxar. Rimligt, eller hur?
Mer information om Raita Miljöteknik BioBox   10          förmåner
XL
M
Sunt förnuft - lätt att installera och underhålla !
raitabiobox
Prestandadeklaration (enligt MB 1998:808 – NFS 2006:7)
Organisk 90 % Fosfor 90 % Kväve 50 %
Reningsgrad RAITA BioBox
XL
M
TEKNISK INFO BIOBOX M  ( Länk) BIOBOX XL ( Länk) BIOBOX XL+ ( Länk )